OpslagstavlenOpslagstavlen i januar 2005


 

Januar måneds opslagstavle indeholder:

  • Nye regler for fiskeriet i vadehavsåerne.
  • Fluebindertræf på Skanderborg vandrehjem.
  • Foredrag om geddefluefiskeri
  • Vandplejenyt
  • Fluebinderkonkurrencen Aalestrup Open.
     
 

Søndag. d. 16. januar. Geddefiskeriet i gang.

Der er premiere i dag i flere åer, bare ikke herovre i dette hjørne. Så vil man fiske, er det gedderne der er de mest oplagte.

Peer Tanggaard fortæller lidt om geddefiskeriet på flyderingens hjemmeside, om en tur han havde i går lørdag i Karlsgårde sø.

 

 

Lørdag d. 15. januar.  Fluebindingskonkurrencen Ålestrup Open

 

 

Vi gentager succesen.

 

Tid og sted : Lørdag d. 12 marts 2005 kl. 1000

foreningens lokaler, Fiskegården, Ådiget 40 i Aalestrup.

Kl. 1600 Aflevering af fluer til bedømmelse

Kl. 1700 Præmieoverrækkelse

Pris: Startgebyr kr. 50,-kr. pr. klasse

 

Man medbringer selv værktøj og materialer og bestemmer selv, hvilken flue man vil binde.

Der udleveres en flueæske for hver klasse, der deltages i.

 

Ved konkurrencens afslutning afleveres fluerne i æskerne, og efter præmie-overrækkelsen får man sin æske med hjem. Foreningen beholder fluerne.

Herefter vil de blive indrammet og udstillet til beundring i foreningens lokaler, hvor man også kan se de tidligere års fluer.

Der udloves flotte præmier til de bedste deltagere i de forskellige klasser, ligesom der vil blive trukket lod blandt samtlige deltagere om en uges gratis ophold i en af foreningens hytter.

 

Mandag d. 10. januar. Vandplejenyt

Kilde: Danmarks sportsfiskerforbund/Benn Lodbjerg

50 mio. sikret til snæblen

(08-01-2005, Benn Lodbjerg Jensen)
Danmarks største naturprojekt siden Skjern Å skal redde den meget truede laksefisk snæblen ved Vadehavet. Skov og Naturstyrelsen, Ribe og Sønderjyllands Amt har sammen med kommunerne Tønder, Ribe, Bramming og Varde og andre sikret 50 millioner kroner til bevarelsen af snæbelen, og nu går man efter de sidste 50 millioner kroner i EU, hvortil man vil sende en ansøgning til Life Fonden.

Naturprojektet omfatter en lang række delprojekter i fire sydvestjyske vandløb, hvor blandt andet 13 spærringer skal gøres passable for snæblen. Vandløb egnet som gyde- og opvækstområde for den smukke og særprægede fisk forøges herved med 130 kilometer.
 

Her skal forholdene gøres bedre for snæblen
(10-01-2005, Benn Lodbjerg Jensen)
I januar 2005 har Skov og Naturstyrelsen i samarbejde med Ribe og Sønderjyllands Amt med flere fremsendt en ansøgning til EU´s Life-fond om støtte med henblik på at sikre en gunstig bevaringsstatus for laksefisken snæbelen, der er yderst truet.

Ansøgningen omfatter projekter for ca. 105 mio. kr., hvor der kan gives op til 60 % i støtte fra EU. Svaret forventes at foreligge medio august, og hvis alt går vel påbegyndes anlægsarbejdet i 2006. Nedenfor er en liste over de projekter ansøgningen omfatter.

Varde Å:
Vandet fra Grindsted Å og Ansager Å ledes igennem Varde Å ved at Ansager Kanal lukkes.
Afsnørede åslynger genåbnes i det omfang, der kan indgås aftaler med lodsejere.
Fjernelse af spærring ved Ansager Stemmeværk under etablering af et 500 meter langt stryg.
Fjernelse af spærring ved Sig Dambrug under etablering af et 250 meter langt stryg.

Sneum Å:
Fri faunapassage ved Hjortkær Dambrug under etablering af et 100 meter langt stryg.
En nedlæggelse af Endrup Mølle Dambrug under etablering af to stryg på 150 og 130 meter.
En nedlæggelse af Bramminge Fiskeri under etablering af et 70 meter langt stryg.
Et vandmiljø II-projekt med våde enge ved Sneum Å under gensnoning af åen fra motorvejen ved Bramming til Ålbæk.

Ribe Å:
Et langt omløbsstryg med stor vandføring og flyttet vandindtag ved Gelsbro Dambrug.
Fjernelse af stemmeværket ved Fole/Harreby Engvandingsanlæg samt retablering af nyt vandløb ved Fole Dambrug.
Sideløbende arbejdes der med et projekt ved Ribe Østerå, hvor vandstanden hæves mere permanent i engene lige øst for Ribe i foråret, samt en nedlæggelse af Stampemølleværket.

Vidå:
Faunapassage forbi Rens Dambrug ved at føre Sønderå tilbage til sit gamle løb i Møllestrømmen.
Faunapassage forbi Store Jyndevad Mølle i Sønder Å under etablering af et 480 meter langt stryg.
Faunapassage forbi Bachmanns Mølle i Tønder under etablering af et 480 meter langt stryg.
Etableringer af vådområder som snæbelopvækstområder i Svinevad Kog og Nørrsø syd for Tønder.
 

 

 

Torsdag d. 6. januar. Geddefluefiskeforedrag i Esbjerg

I samarbejde med Sydvestjydsk Sportsfiskerforening afholder MacNab i Esbjerg foredragsaften med den kendte geddefluefisker Morten Valeur - der i øvrigt er medlem af Flyderingsfiskeri.dk - Tirsdag den 15. februar 2005 kl. 18:30 i Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings klubhus på Randersvej 47 i Esbjerg
Prisen er kr. 50,- Tilmelding skal ske hos MacNab.
Der kan købes øl og vand

Pressemeddelelse
 
 
Foredrag med Morten Valeur
 -om fluefiskeri efter gedde
 
 Interessen for geddefiskeri med flue er stærkt stigende i disse år. Derfor har Morten Valeur sammensat et foredrag, der sætter fokus på netop dette emne. Morten har dyrket geddefluefiskeriet siden 1985 og har en bred erfaring fra mange forskellige fiskevande både i Danmark og udlandet. Årets gang som geddefluefisker er omdrejningspunktet i foredraget. For hver årstid fortælles der om geddernes standpladser, fluevalg, fisketeknik med mere. Geddens biologi får også et ord med på vejen. De forskellige emner er understøttet af en lang række illustrative billeder.
 
 Lær mere om:
 
 Fisketeknik
 Fiskestrategi
 Fluevalg
 Hvor gedden står
 Året rundt som geddefisker
 Geddens biologi.

 

 

Lørdag d.1 januar 2005

Nye regler for fiskeriet i vadehavsåerne.

Nye regler betyder at å-fiskeriet først starter d. 1. april i 2005 i vadehavsåerne.

Fluebindertræf i Skanderborg 25-27. februar 2005.

Så kan jeg bringe godt nyt om det forestående fluebindertræf.

I skuffelse over af fluebindertræffet i Kerteminde ikke blev til noget, er vi et par stykker der har talt om at lave et alternativ.

Det er nu en realitet, og arrangementet er fastlagt til weekenden 25-27. februar 2005 på Skanderborg vandrehjem.

Prisen for at deltage er 500,- Kr. og beløbet dækker indkvartering og mad. Tre hovedmåltider lørdag og morgenmad søndag, samt kaffe i nødvendigt omfang.

Der er indkvartering fra fredag kl.1700 og træffet slutter søndag middag. Alle drikkevarer skal købes på vandrehjemmet (til rimelige priser). Tilmeldingen er bindende og beløbet skal være betalt inden 15. december på konto nr. 7780 0001341726 i Skjern bank. Venligst mærk indbetalingen træf+ dit navn.

Middagen lørdag aften bliver noget med oksesteg og en dessert og vin kan købes på stedet for 80-120 Kr.

Såfremt nogen mener, at de har en ven eller to, eller endnu flere de gerne vil have med, kan det også sagtens lade sig gøre, bare tilmeldingerne kommer til mig.

 

I kan tilmelde jer enten på mail, eller på tlf.nr. 7510 2512 eller 4055 6512.

 

Glæder mig til at se jer…

 Pt. 28 tilmeldte pr.1/1-05