Opslagstavlen 

Opslagstavlen i maj 2005


 

Maj måneds opslagstavle indeholder:

  • Premiere i Karlsgårde sø.
  • Nyt fra Varde Å.
  • Majflueklækning i Kongeåen.

Lørdag d. 28. maj. Majfluer i Kongeåen.

Den sidste uge har jeg brugt en del tid på Kongeåens midterste løb. Det er tiden for majflueklækninger og dermed chancer for at møde nogen af åens kæmper. Specielt torsdagen var en kæmpe oplevelse. Luften og vandoverfladen var tyk af majfluer, de var overalt og fiskene ringede alle steder. Det var faktisk som i lystfisker-løgnehistorier eller i de kommercielle fiskeblade, her var det bare virkeligt.

 

Jeg var taget derned med kl. 6 stangen og en vådflue, det kunne jeg bare glemme alt om, det var overflade og majflueimitationer. Det lykkedes dog at rejse en vægtig ørred på en #8 uldsok, fisket opstrøms på intermediate line, ikke ligefrem optimale betingelser, hvilket da også resulterede i, at jeg blot sad og nød det skue som her fandt sted.

 

Fredag skulle jeg så med et par venner på majfluefiskeri, det var med spændt forventning at vi mødtes. Jeg fortalte overstrømmende om torsdagens oplevelser, og om de forventninger som jeg havde til en gentagelse.

 

Sen eftermiddag var vi på åen, fik grejet i orden og fik os bragt ned på å-brinken. Efter en tår kaffe fra Kelly-kedlen og lækkert wienerbrød fra bageren, havde vi spottet så mange ringende fisk omkring os, at det var blevet tid til lidt fiskeri. Som torsdag var der masser af majfluer, duns på overfladen og spinnere i luften, særligt ind over den græsmark der lå ved siden af åen. Men fiskene, jo de var der, men slet ikke i de samme mængder. Der blev dog fanget et par stykker.

 

Det var blevet skaffetid, endnu engang kom den gode Kelly til hjælp, Grillede pølser og kartoffelsalat og hertil ædel rødvin i tekrus, jo jo.

 

Aftenen var efterhånden blevet blå og rød, hvor blev spinderfaldet af? Jeg ved det ikke, det udeblev simpelthen. Vi fangede da fisk alle tre, kun på majflueimitationer, alt andet var ligegyldigt. Mærkeligt at det kan være så forskelligt på kun to dage, og så endda med samme vejrtype. Forskellen lå mest i, at det blæste hele torsdagen indtil aften, mens det var vindstille hele fredagen.

 

 

Torsdag d. 26. maj. Majfluerne går amok.

Er netop hjemvendt efter en begivenhedsrig aften i Kongeåen. Majfluerne klækker, og det i et antal som jeg sjældent har set mage. Overalt var der duns, såvel som spinnere, både æglæggende og døende, drivende ned af åen. Fiskene gik amok og overalt var der ringende fisk, de var dog meget selektive, og ville kun tage noget der lignede majfluer.

Majfluen imiteres godt med en faldskærmsflue bundet på en 10, en superpuppe i gul og sort, eller en flydende nymfe i samme farver.

Den ekstra varme der er lovet, gør sikkert at fiskeriet boomer fuldstændig i weekenden, så knæk og bræk derude, måske vi mødes i Kongeåen.

Søndag d. 22. maj. Majfluerne er begyndt at klække.

På trods af det kolde vejr, er majfluerne nu begyndt så småt, at klække i Kongeåen. Såvel ørreder som stallinger er begyndt at gå til overfladen efter dem, men stadig er det mest effektive fiskeri efter disse fisk, med en nymfe.

Det ligger lidt tungere med fiskeriet efter havørred og laks, men Benn Lodberg havde held til, i fredags at fange en flot nyopstegen laks på knap 4 kg i Holsted å. Laksefiskerne i Varde å har hårde tider, fiskene er i åen, men er ualmindelig svære at fange i tiden.

Tirsdag d. 10. maj. Varde Å i gang igen.

Efter en pause på 10 dage, er der igen kommet fisk på land. Der er således fanget en laks i dag på 9,1 kg og 97 cm.

Søndag d. 8. maj. Holsted Å overrasker positivt.

Lørdag var dagen hvor Sydvestjysk sportsfiskerforening holdt den årlige geddedag i Sneum/Holsted å systemet. Turen blev fra starten "opfundet" for at reducere en grotesk stor geddebestand i Holsted Å. Det er nu lykkedes og der blev kun fanget ganske få gedder. Til gengæld overraskede Flemming NC med at fange en meget flot laks på 5,1 kg og 81 cm. Jens Lygum havde ligeledes kontakt med en stor fisk, som han tabte. Hermed er det altså bevist at Holsted å er på vej tilbage til de gode tider der var før dambruget i Bramming lukkede al adgang for vandrefisken, med den ulovlige spærring, der blev bygget neden for Bramming hovedgård. Dambruget er nu lukket, stembrædderne er fjernet og denne solstrålehistorie er et tydeligt bevis på, at naturen nok selv skal klare det når disse miljø-ødelæggende og yderst uønskede fiskefabrikker fjernes. Lad os så blot håbe at det ikke varer alt for længe inden resten af dambrugene flyttes ud i industrikvartererne med afløb til rensningsanlæg, hvor de rettelig hører hjemme.

Flemming NC med sin laks på 5,1 kg.

Brugte aftenen i Kongeåen. En spinnefisker fangede en steelhead på ca. 45 cm. der var flere fisk i overfladen, mest mindre fisk, men havørrederne er så småt begyndt at komme ind, så nu går vi lysere tider i møde, i mere end en forstand.

Fredag d. 6. maj. Stille i Varde Å.

Der har været stille i Varde Å den sidste uges tid. Man ser enkelte laks vise sig rundt om på de forskellige standpladser, men de er ualmindelig svære at lokke til biddet. Omvendt på kanterne, der går enormt mange lystfiskere. I går eftermiddag på strækket mellem Skonager og hvide banke gik der 15 fiskere. Bevoksningen langs åen, ligner snart juletræer, så mange blink, spinnere og woblere hænger der, grejsamlere i en båd kan få kronede dage...

Både i trappen og i selve åen er der mange laksesmolt.
Havørrederne er så småt begyndt at vise sig, både i Varde og i områdets øvrige åer. Vandstanden er temmelig høj og der er god drift i strømmen, samtidig er vandet temmelig klart.

.Søndag d. 1. maj. Flyderingstræf i Karlsgårde sø.

15 flyderingsfiskere havde sat hinanden stævne i Karlsgårde sø, i anledningen af den netop overståede gedde fredning. Dagen startede køligt og gråt, med en frisk vind fra øst. Næppe var den første kommet i vandet, før der var bid. En ganske pæn gedde på godt 70 cm.

Fiskeriet fortsatte slag i slag, nogen fangede mange fisk, 8 for en enkelt vedkommende. I alt blev der fanget 24 gedder. De to største på 85 og 93 cm, begge på flue og af samme fanger. Til middag havde Peer Tanggaard medtaget griller og pølser. Tiden fløj af sted og pludselig var det blevet tid til præmieoverrækkelse.

En enkelt fisk blev aflivet, da den var kroget i gællerne med kraftig blødning til følge. Fisken viste sig at indeholde en regnbueørred på ca. 400 g samt en masse langtfra modne æg.

Alt i alt en hyggelig men kølig dag. Nedenfor billeder fra træffet.

Varde Å leverede lørdag en laks på 6,8 kg og 89 cm.