Binde beskrivelse for Carron fly

Bindebeskrivelse for Carron fly, en Spey flue.

The Carron Fly

 
 

Materialer anvendt til denne flue.

  • Sort Hejre hackle

  • Flad sølv, tynd oval sølv

  • Orange Berlinuld

  • Bronce mallard

 

 

Mønster

 
Krog                      

Krop

Rib
 

Vinge

Hackle                            

Spey krog #1 (langskaftet krog)

OrangeBerlin uld

Flad sølv  tinsel tørnes retvendtden tynde ovale tørnes modsat gennem hacklet.

Bronce mallard

Sort Hejre hackle fjer


Denne flue stammer fra Carron i Skotland. En lille by ved R. Spey. En klassisk flue der også tager sine fisk ved Varde Å.


Step - by - step instruktion


 
 

Sæt krogen i stikket.

 
Bind tråden ind. Her er anvendt hvid tråd af hensyn til synligheden på billederne.
 

Hackel og tinslerne bindes ind
 
Bindetråden føres frem til øjet
 
TRåden dubbes med orange Berlin uld
 
Det første lag dubbing er lagt på
 
Dub endnu et lag
 
Den flade tinsel er bundet ind
 
Den tynde tinsel er bundet ind. Bemærk mellemrummet
 
Hacklet er tørnet
 
Den tynde ovale tinsel tørnes modsat vej gennem hacklet
 
Fibrene trækkes ned under krogen
 
Vingerne bindes ind
 
Vingeoverskuddet klippes af
 
Hovedet formes
 
Hovedet lakeres/den færdige flue
 
Fluen på anden baggrund
 
Fluen set ovenfra
 
-og nedefra
 
 
 
 
 
 
 
 

© Må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse, undtagen til privat brug. Må ikke gøres til genstand for kommerciel udnyttelse.