Binde beskrivelse for Gold Bug

Gold Bug

 

Irsk rejeflue

 
Krog
                  
Tag    

Hale                 

Bagkrop            

Rib                   

Center hackle
    
Forkrop       

Rib                  

Front hackle     

Vinger

Hoved              

Dobbelt laksekrog # 2-12. Fluen kan også bindes på enkelt og trekrog

Tynd oval guld tinsel

Guldfasan rød kropsfjer

Flad guld tinsel

Tynd oval guld tinsel

Orange hane hackle

Flad guld tinsel

Tynd oval guld tinsel

Brunt hane hackle

Junglecock bundet taglagt over ryggen

Sort


Den afbillede flue er bundet på en Partridge dobbelt laksekrog #7
 

Bindebeskrivelse
 

Krogen fæstnes i stikket

 

Bindetråden gøres fast foran krogspidsen
 

 

Tynd oval guld tinsel bindes ind på undersiden af krogen

 

Tinselen tørnes fem gange og bindes ned

 

Tinslen klippes af

 

En rød guldfasan kropsfjer bindes ind som vist

 

Fjeren tørnes to - tre tørn

 

Oval guld tinsel bindes ind til rib

 

Tråden tørnes frem til midten af kroppen

 

Flad guld tinsel bindes ind

 

Kroppen dannes af to lag tinsel

 

Kroppen ribbes

 

Et orange hane hackle bindes ind i spidsen

 

Hacklet tørnes og hackelstammen klippes af

 

Ribben bindes ind

 

Tråden føres frem til øjet og flad guld tinsel bindes ind

 

Forkroppen bindes igen af to lag tinsel

 

Forkroppen ribbes

 

To jungle cock fjer bindes ind så de ligger taglagt over kroppen

 

Fjer stammerne foldes bagover, sikres med to tørn tråd og klippes af

 

Et brunt hanehackle bindes ind i spidsen

 

Hacklet tørnes

 

Hackel stammen klippes af

 

Hovedet er formet og fluen kan lakeres

 

 
 

Den færdige flue

© Må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse, undtagen til privat brug. Må ikke gøres til genstand for kommerciel udnyttelse.