Binde beskrivelse for Morottaja

Bindebeskrivelse for Morottaja

Fjervinget Morottaja

 
Denne finske variant af Thunder & Lightning har jeg hentet i Jan Grünwalds bog "Farlige havørredfluer" hvor den foreslås anvendt på lavt klart sommervand

Materialer anvendt til denne flue

 • Tynd oval guld tinsel

 • Gul floss silke

 • Guldfasan topping

 • Indian crow substitut (orange væver, farvet rød i spidsen)

 • Sort strudseherl

 • Rød hane nakkefjer

 • Sort floss silke

 • Perlehøne kropsfjer, småprikket

 • Bronce mallard

 • Jungle cock  

 • Blå gul Ara halefjer

 


Mønster

 
Krog                      

Tag                       

Hale                     

Butt                    

Rib                       

Krop                      

Krops hackle         

Fronthackle           

Vinge

Sides   

Horn              

 Enkelt eller dobbelt laksekrog # 3/0 -10

Tynd oval guld tinsel + gul floss silke

Guldfasan topping  + Indian crow (substitut, evt. røde hackelspidser)

Sort strudseherl

Tynd oval guld tinsel

Sort floss silke

Rød hane nakke fjer

Perlehøne kropsfjer, småprikket

Bronce mallard

Jungle cock 

Blå gul ara


 

Sæt krogen i stikket

 
Tråden bindes ind
 
Bind tråden ned til punktet umiddelbart foran modhagen
 
Bind den tynde ovale guld tinsel ind på undersiden af krogen
 
Tørn tinslen tre tørn og bind ind på undersiden af krogskaftet
 
Tråden føres frem til punktet over krog spidsen
 
Gul silke bindes ind på undersiden af krogskaftet
 
Silken tørnes ned til tinslen
 
Tørn silken retur til udgangspunktet
 

En topping fjer fra en guld fasan bindes løst (altså ikke stramme tråden) ind som vist

 

Her er toppingfjeren trukket på plads således at halen har den rigtige længde. Nu sikres med to tørn tråd, så fjeren sidder fast

 

Nu bindes den lille røde fjer ind oven på toppingen. Hackelspidser farvet røde, kan bruges lige så godt

 

Nu skal butten bindes. Bind en sort strudseherl ind, nemmest i den tykke ende

 

Her er strudseherlen tørnet tre gange

 

Butten er færdig og tråden tørnes frem (for at danne en underkrop) til hvor krogtråden ligger dobbelt (gælder kun for kroge med loopøje)

 

Tråden bindes retur og tinslen til rib bindes ind på undersiden af krogen

 
 

Hackelfjeren bindes ind i spidsen umiddelbart over ribben og hacklet dobles

 

Igen tørnes tråden frem til hvor kroppen skal startes, hvorved de underliggende materialer ligger fast

 

Nu bindes den sorte silke ind

 

Silken tørnes ned til butten og retur til udgangspunktet

 

Kroppen ribbes med den tynde guld tinsel

 
 

Krops hacklet tørnes

 

Den overskydende del af hacklet klippes af

 

Perlehøne hacklet bindes ind i spidsen

 

Hackel spidsen foldes bagover og sikres med to tørn tråd

 

Hackklet rejses og fibrene dobles. Forinden er hackelspidsen klippet af

 

Hacklet tørnes to gange

 

Den overskydende hackel stamme klippes af

 

Hackel fibrene trækkes ned på undersiden af krogen

 

De to mallard stips bindes ind oven på krogen

 

Her er vinge overskuddet klippet af

 

Jungle cock fjerene er bundet ind som sides, fjerstammen er foldet bagover, sikret med to tørn tråd og stumpen er klippet af

 

Her er hornene bundet ind

 

Her er fluen bundet færdig. Nu kan man klippe trådstumpen af og lakere fluen

 

Alternativt kan man dække hovedet med sort silke

 

Den færdige flue

 

Fluen er færdig, og er efter lakering, klar til brug.

© Må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse. Må ikke gøres til genstand for kommerciel udnyttelse.