Black sheep deep diver tube fly

 
 
     


 

Black sheep deep diving tube fly

 

Rør flue

 

Tube                      : 1" sort US tube. Inder rør 2 mm plasticrør

Throat hackle       : Sort hane

Wing                      : Sort tempel hund mikset med blå & rød Angelhair

Cheeks                   : Jungle cock

 Head                      : Sort

Vingen er bundet ind på normal vis.

 

Smelt en lille krave på 2 mm plastic røret. Træk metal røret på, kom lidt sekundlim på plastic røret og træk metal røret på plads op mod den smeltede krave. I modsatte ende, klippes plastic røret af ca. 1½ mm fra metalrørets kant. Smelt en krave også i denne ende.