Fluer med Edderfugl

   
Glowing eider
 

Bindes på enkelt og dobbeltkrog. I str. 12-2.
 
Skjerns fancy Speyhacklet

Bindes på enkelt og dobbeltkrog. I str. 12-2.
Glowing eider palmerhacklet

Bindes på enkelt og dobbeltkrog i str. 12-2.
Jacomo RAT

Bindes på enkelt og dobbeltkrog i str. 12-2.
Orange eider shrimp

Bindes på enkelt, dobbelt og treblekrog. I str. 10-2.